ВАЖНО: Считано от 29 август 2021 г. Трансферите до Румъния се преустановяват!

Close X

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Тази политика за поверителност е предназначена за a2ztransfers.bg и се обслужва от А Ту Зет Трансфърс ООД. Политиката урежда начина на защита на личните данни на потребителите, които използват уеб сайта.

Личните данни се събират, обработват и съхраняват от А Ту Зет Трансфърс ООД при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби, включително Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679). 

А Ту Зет Трансфърс ООД поема отговорността за опазване неприкосновеността на личните данни в случаите, в които потребителите предоставят лична информация в сайта или когато използвате онлайн услугите. 

А Ту Зет Трансфърс ООД си запазва правото да разширява и променя функционалности, условия и продукти на този уеб сайт, като всички направени изменения ще бъдат отразявани своевременно на сайта.

С достъпа си до този сайт и резервациите, които правите в него, вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

 

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Ние събираме информация от вас когато правите онлайн резервация на трансфер на нашия уеб сайт (www.a2ztransfers.bg) и / или се свързвате с нас чрез формата за контакт в сайта. Събраната информация включва вашето име, имейл адрес, телефонен номер и финансови данни (номер на кредитна карта, дата на валидност на картата, име на собственика на картата).

Освен това, автоматично приемаме и записваме информация от вашия компютър и браузър, включително вашия IP адрес, информация за вашия софтуер и хардуер, както и коя страница сте поискали да се зареди.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

А Ту Зет Трансфърс ООД  събира, обратва и съхранява вашите лични данни с цел сключване на договор за трансфер (обработване, администриране, изпълняване и осчетоводяване на направената резервация) и извършване на плащането.

Използваме също така личните ви данни, за да управляваме и подобряваме своя уеб сайт и услуги; за да персонализираме вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните ви нужди, както и за да се свързваме с вас. Може да ви изпращаме определени задължителни служебни съобщения, като например напомняния, допълнителна информация за закупената от вас услуга и др.

 

СРОК, ЗА КОЙТО СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, подлежащи на данъчни проверки и необходими за счетоводни цели, както и всички останали, свързани с резервацията се съхраняват за срок от 6 години след изпълнение на поръчката или след приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове по правни претенции.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

А Ту Зет Трансфърс ООД уважава правото ви на лична неприкосновеност. Съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/679) субектът на личните данни (клиентът) има следните права:

  • право на достъп до личните данни, които се обратват;
  • право на коригиране на неточни данни;
  • право на изтриване на данните (при определени условия, посочени в чл. 17 от Регламент (ЕС)  2016 /679) - това не включва данни, които сме длъжни да пазим за административни, правни или охранителни цели;
  • право на ограничаване на обратването (при определени условия, посочени в чл. 18 от Регламент (ЕС)  2016 /679);
  • право на преносимост на данните от един администратор към друг;
  • право да подаде жалба до надзорния орган (Комисията за защита на личните данни) за незаконосъобразно обработване на лични данни.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ”

Уеб сайтът използва “бисквитки” с цел подобряване представянето на сайта при посещението му. Където е приложимо, този уеб сайт прилага система за контрол на “бисквитките”, която позволява на потребителя при неговото първо посещение на сайта да разреши или откаже използването на “бисквитки” на своя компютър/ устройство. Това е в съответствие с последните изисквания към уеб сайтовете да получават изричното съгласие на потребителите преди да оставят или четат файлове, подобни на “бисквитки” в компютъра / устройството на потребителя.

“Бисквитките” са малки файлове, съхранявани върху твърдия диск на компютъра на потребителя, които проследяват, записват и съхраняват информация за действията на потребителя и използването на сайта. Това позволява на уеб сайта, чрез своя сървър, да осигурява на потребителите адекватни услуги в рамките на уеб сайта. На потребителите се препоръчва, ако желаят да откажат използването и съхранението на “бисквитки” от този уеб сайт върху твърдия диск на своите компютри, да предприемат съответните стъпки в настройките за сигурност на своя интернет браузър, за да блокират всички “бисквитки” от този уеб сайт и от неговите външни обслужващи доставчици. Повече информация, за това как функционират „бисквитките“ ще намерите тук: http://www.allaboutcookies.org/cookies/what-information-in-cookie.html

Този уеб сайт използва проследяващ софтуер за наблюдение на своите посетители, за получаване на информация относно начина на използването му. Софтуерът е осигурен от Google Analytics, който използва “бисквитки” за проследяване на потреблението на посетителите. Софтуерът записва “бисквитка” върху твърдия диск на компютъра ви, за да може да проследи и наблюдава вашата активност и потребление на уеб сайта, но не записва, съхранява или събира лични данни. За повече информация, прочетете Декларацията за поверителност на Google. http://www.google.com/privacy.html 

Други “бисквитки” могат да бъдат съхранявани на твърдия диск на вашия компютър от външни доставчици, когато уеб сайтът използва програми за препоръки, спонсорирани връзки или реклами. Такива “бисквитки” се използват за проследяване на препоръката, и обичайно изтичат след 30 дни, макар че някои могат бъдат съхранени и за повече време. Лична информация не се записва, съхранява или събира.

Продължаващото използване от ваша страна на този уебсайт означава съгласие с нашат политика за използване на бисквитки.

 

ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

Макар че уеб сайтът включва само качествени, сигурни и уместни външни връзки, потребителите се предупреждават да внимават преди да отворят която и да е външна връзка към интернет сайт, съдържаща се на сайта. (Външните връзки са текст/ банер/ снимки под формата на връзки към други уеб сайтове, например  http://www.bucharestairports.ro/en/ )

Тези сайтове на трети страни имат отделни и независими правила за поверителност. Притежателите на този уеб сайт не могат да гарантират или удостоверяват съдържанието на уеб сайтовете от външните връзки, въпреки всички техни усилия. Затова, потребителите се уведомяват, че отварят външните връзки на свой собствен риск и уеб сайтът и неговите притежатели не носят отговорност за щети или последици от посещението на публикувани външни връзки.

 

РЕКЛАМИ И СПОНСОРИРАНИ ВРЪЗКИ

Уеб сайтът може да съдържа спонсорирани връзки и реклами. Те обикновено се предоставят от нашите рекламни партньори, които могат да имат политики за поверителност, отнасящи се пряко до рекламите, които предоставят.

Кликването върху такива реклами ще ви препрати към уеб сайта на рекламодателите чрез програма за препоръки, която може да използва “бисквитки” и проследява броя  на рефералите, изпратени от този уеб сайт. Това може да включва използване на “бисквитки”, които от своя страна могат да бъдат съхранени върху твърдия диск на вашия компютър. Затова, потребителите трябва да бъдат уведомени, че отварят спонсорирани външни връзки на свой риск и уеб сайтът и неговите притежатели не носят отговорност за щети или последици от посещението на публикувани външни връзки.

 

ПЛАТФОРМИ НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Отговорност за комуникации и действия, предприемани чрез външни платформи на социални мрежи, в които участват този уеб сайт и неговите притежатели, са предмет на условията и реда, както и на политиките за поверителност на всяка съответна платформа.

На потребителите се препоръчва да използват социалните мрежи разумно и да комуникират/да работят с тях с необходимото внимание и предпазливост по отношение на собствената си поверителност на личните данни. Този уеб сайт или неговите притежатели никога не биха поискали лична или чувствителна информация чрез социална мрежа и препоръчваме на потребителите, които желаят да съобщят свои чувствителни данни, да се свързват чрез първични канали за комуникация, като телефон или имейл.

Този уеб сайт може да използва бутони за социално споделяне, които спомагат за споделянето на интернет съдържание директно от интернет страници към въпросната платформа на социална мрежа. Потребителите се уведомяват, че използват всеки такъв бутон за споделяне по свое собствено усмотрение и платформата на социалната мрежа може да проследи и съхрани вашето искане за споделяне на интернет страница съответно чрез вашия акаунт в социалната мрежа.

 

ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние имплементираме различни защитни мерки, за да бъде вашата лична информация защитена. Използваме методи за криптиране да защитим важна потребителска информация, пренасяна онлайн. А Ту Зет Трансфърс  също защитава вашата информация и офлайн. Вашата лична информация се намира зад защитени мрежи и е достъпна само за ограничен брой лица, които имат специални права за достъп до такива системи и са длъжни да пазят поверителността на информацията. Компютрите/ сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация се държат в защитена среда.

В допълнение, цялата чувствителна / кредитна информация, която предоставяте, е шифрована чрез технологията Secure Socket Layer (SSL). Всички транзакции се обработват от доставчик и не се съхраняват или обработват на нашите сървъри.

 

РАЗКРИВАНЕ ПРЕД ТРЕТИ СТРАНИ

Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансферираме вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия бизнес, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност.

Ние вярваме, че е необходимо да се споделя информация в случаите, в които трябва да се извърши разследване, да се предотврати или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, при нарушаване на нашите условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона.

Неличната информация от друга страна, може да бъде предоставяна на трети страни с цел маркетинг, реклама и друга употреба.

 

ИЗТОЧНИЦИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Закон за защита на личните данни

Twitter Privacy Policy

Facebook Privacy Policy

Google Privacy Policy

 

Редактирано и персонализирано от А Ту Зет Трансфърс ООД, учредено в България, със седалище и адрес на управление: ул. ‘Иван Вазов“ № 41 - 43, гр. Варна, вписано в Търговския регистър на Република България под № 202422810. Ако имате въпроси или запитвания относно начина, по който обработваме и използваме вашите лични данни или бихте искали да упражните някое от гореописаните си права, можете да се свържете с нас на office@a2ztrans.com

 

 

 

Последни новини

Нови Ограничителни Мерки за Пристигащите в Румъния от България

По информация на българското посолство в Букурещ, според последната заповед в страната се въвеждат нови ограничителни мерки за влизащите от България.   С влизане...

Прочети още

Отпадат ограниченията за пътуване от България до Румъния

А Ту Зет Трансфърс възстановява летищните трансфери до Букурещ и Констанца след отпадане на ограниченият за пътуване до Румъния   От пресцентърът на Министерство...

Прочети още

Проект по Процедура BG16RFOP002-2.091

„А Ту Зет Трансфърс“ ООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.091 &bdquo...

Прочети още